Träningstider senior
Åldersgräns: från 12 år.
För mer info ring: Martin Andersson (0733-770350)
För mer info ring: Frank Ericsson (0303-223535)

Onsdagar senior mellan 18:00-20:00, Nunnegårdsgatan, Kullenskolans gymnastiksal.
Söndagar senior mellan 10:00-12:00, Nunnegårdsgatan, Kullenskolans gymnastiksal.

Kom gärna och provträna, välkomna.

Medlemsavgift
Stödmedlem 200 kr per år.

Senior, träning Onsdagar och Söndagar.
Året man fyller 15år betalar man vuxenas träningsavgifter.
Träningsavgiften 1200kr/helår.
Träningsavgiften 700 kr/halvår.

Junior som är med i Seniorgruppen, träning Onsdagar och Söndagar.
Träningsavgiften 1000kr/helår, till 14 års ålder.
Träningsavgiften 600kr/halvår

Barn, träning Onsdagar.
Träningsavgift 400kr/helår 
Träningsavgift 250kr/halvår.
Vår 2018 300 kr termin eller 500 helår inkl gradering.

Alternativet att betala per helår är enbart möjligt för
verksamhetsperioden januari - januari.
Avgifterna betalas till BG-nummer: 201-1443Träningstider junior

Åldersgräns: Barn från 7 år till 12 år.
För mer info ring: Erik Johansson (0730-381700)

Onsdagar Grupp 1 mellan 18:00-19:00, Nunnegårdsgatan, Kullenskolans gymnastiksal.
Onsdagar Grupp 2 mellan 19:00-20:00, Nunnegårdsgatan, Kullenskolans gymnastiksal.

Taido är en modern japansk kampsport med många gymnastiska inslag. Taidoträning är anpassad för barn 7-12 år. Med junior-taido vill vi ge barnen förbättrad koordination, kroppsuppfattning, rumsuppfattning och samt rörelseglädje. Målet är också att stärka barnens självkänsla, vilken är en viktig grund för inlärningsförmågan och samt lusten att alltid försöka.
Uppdaterad 2019-04-14
[Stäng]
OBS! Taidotider
Sista träningen inför sommaren 13/6 Sommarträning 2/7 Måndagar 18.00-20.00 Start efter sommarträningen 22/8 v34 Juniorstart v36 Onsdagar

Karta