Träningstider senior
Åldersgräns: från 12 år.
För mer info ring: Martin Andersson (0733-770350)
För mer info ring: Frank Ericsson (0303-223535)

Onsdagar senior mellan 18:00-19:30, Nunnegårdsgatan, Kullenskolans gymnastiksal.
Söndagar senior mellan 10:00-11:30, Nunnegårdsgatan, Kullenskolans gymnastiksal.

Kom gärna och provträna, välkomna.

Medlemsavgift
Stödmedlem 200 kr per år.

Senior, träning Onsdagar och Söndagar.
Året man fyller 15år betalar man vuxenas träningsavgifter.
Träningsavgiften 1600kr/helår.
Träningsavgiften 800 kr/halvår.

Junior som är med i Seniorgruppen, träning Onsdagar och Söndagar.
Träningsavgiften 1200kr/helår, upp till 14 års ålder.
Träningsavgiften 600kr/halvår

Barn, träning Onsdagar.
Träningsavgift 1000kr/helår 
Träningsavgift 500kr/halvår.

Vid gradering tillkommer köp av bälte på 80kr


Alternativet att betala per helår är enbart möjligt för
verksamhetsperioden januari - januari.
Avgifterna betalas till BG-nummer: 201-1443Träningstider junior

Åldersgräns: Barn från 7 år till 12 år.
För mer info ring: Erik Johansson (0730-381700)

Onsdagar Grupp 1 mellan 18:00-19:00, Nunnegårdsgatan, Kullenskolans gymnastiksal.
Onsdagar Grupp 2, har inte startat ännu

Taido är en modern japansk kampsport med många gymnastiska inslag. Taidoträning är anpassad för barn 7-12 år. Med junior-taido vill vi ge barnen förbättrad koordination, kroppsuppfattning, rumsuppfattning och samt rörelseglädje. Målet är också att stärka barnens självkänsla, vilken är en viktig grund för inlärningsförmågan och samt lusten att alltid försöka.
Uppdaterad 2022-08-23
[Stäng]
Välkomna
Nybörjare är välkomna hela februari ut och
komma och prov träna Taido.

Karta