TAIDONS HISTORIA

Seiken Shukumine

Taido är en relativt ny kampsport, den skapades i Japan 1965 av Seiken Shukumine. Shukumines kampsportträning började vid åtta års ålder då han började träna den ursprungliga Okinawakaraten för mästaren Soko Kishimoto. Under andra världskriget var Shukumine kaiten - pilot i den japanska armén. En kaiten är en enmansubåt fullastad med sprängmedel, flottans motsvarighet till de välkända kamikaze-piloterna. För att undvika fiendens fångstnät och torpeder utnyttjade han farkosten genom att rulla, vända och vrida den. Efter kriget isolerade Shukumine sig på en obebodd ö där han tränade och utvecklade de ideér som han fått av ubåtens rörelser.

1948 lämnade han ön och bosatte sig utanför Tokyo. Nu skapade han karatestilen Gensei-ryu som byggde på hans nya ideér. Senare flyttade han in till Tokyo där han undervisade i Gensei-ryu samtidigt som han arbetade med en ny stil som skulle bygga på fem olika kroppsrörelser, avbildade efter olika naturkrafter. 1963 var Shukumine klar med sin nya budoart som han kallade Taido, kroppens och själens väg. 1965 grundade Shukumine det japanska taidoförbundet och han lämnade nu Gensei-ryu karaten för att helt koncentrera sig på Taidon.

1970 kom Taidon till Sverige. Det var Kauko Korhonen som efter en längre japanvistelse flyttade till Sverige och startade klubben Taidokan i Stenungsund.

En utförligare förteckning över taidons historia hittar du på Svenska Taidoförbundets hemsida.

www.taido.se
Uppdaterad 2020-03-25