De fem grundformerna för Taidon:

< = SENTAI
Spinnande vertikal kropp, som vinden som rör sig mellan träden. Slag och sparkar får kraft genom kroppsvridningen.

< = UNTAI
Stigande och sjunkande rörelse, som en våg. Hit hör bland annat hoppsparkarna.


< = HENTAI
Fallande rörelse, som ett fallande träd. Kroppen faller undan från en attack samtidigt som man attackerar.

< = NENTAI
Horisontellt roterande, som en vattenvirvel. Ofta använd rörelse vid fällningar.


< = TENTAI
Rullande rörelse, som en kulblixt. Här ingår alla akrobatiska tekniker, som t ex hjulningar, kullerbyttor och volter.


Taido är en modern kampkonst med mycket rörelse. De största skillnaderna mellan Taido och de flesta andra kampsporter är att man rör sig och attackerar i tre dimensioner, och att man använder akrobatiska tekniker för att förflytta sig och för att attackera.

Taido har fem grundprinciper som liknas vid naturfenomen som kraften och farten uppstår ur. Till vardera rörelseform finns det ca 10 tekniker. Taidon är dock inte begränsad till dessa tekniker, görs tekniken i en av grundformerna får den användas och därför tillkommer det hela tiden nya tekniker och varianter.

För var och en av de fem grundformerna finns en så kallad Hokei (kata eller form). En hokei är ett förutbestämt mönster av tekniker och förflyttningar som är uppbyggda runt den aktuella grundformen.
Dessa fem grundhokei tränas upp till det första svarta bältet. Därefter finns det ytterligare ett tjugotal hokei för de högre svartbältesgraderna.
Uppdaterad 2020-03-25